Aanbod

Breugelmans Coaching & Maatschappelijk werk begeleidt mensen om zichzelf te ontwikkelen naar een completer mens. Completer, door een balans te creëren op het gebied van (zelf-) bewustzijn, vitaliteit, weerbaarheid en (werk)plezier. Iedereen is uniek en daarom wordt ieder traject op maat aangeboden om te komen tot regie over eigen leven, duurzame inzetbaarheid van medewerkers en optimale participatie van de burger in de maatschappij.

Op dit moment heeft Corona een behoorlijke impact op onszelf, onze naasten en de maatschappij. De enige constante lijkt verandering. Verandering in de manier waarop je werkt, maar ook in je privé situatie en op sociaal gebied. De voor jou normale gang van zaken is op dit moment niet meer zo vanzelfsprekend. Dit kan zorgen voor een extra belasting voor jou en de mensen om je heen.                                                                  
De volgende vragen kunnen voor onrust zorgen:

  • Hoe vind ik een goede werk/privé balans?
  • Welke verwachting heb ik van mijzelf en zijn deze realistisch?
  • Ik heb het gevoel alle ballen hoog te moeten houden, hoe houd ik dit vol?
  • Op welke manier blijf ik in contact met mijn collega’s en leidinggevende?
  • Ik pieker en maak mij zorgen. Hoe kan ik hiermee omgaan?                                       

Neem geheel vrijblijvend contact op om te bespreken of en op welke manier Breugelmans Coaching & Maatschappelijk werk kan ondersteunen in het vinden van een antwoord op deze vragen.

Om de juiste begeleiding te kunnen bieden geeft Breugelmans coaching & maatschappelijk werk advies en begeleiding vanuit verschillende invalshoeken:

– Bedrijfsmaatschappelijk werk: ondersteuning van medewerkers in het optimaal functioneren door het bieden van individuele psychosociale begeleiding, bemiddeling in de communicatie tussen medewerker en werkgever en advisering op het gebied van Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA). Onder PSA vallen alle factoren die bij het werk stress veroorzaken, zoals discriminatie, agressie en geweld, (seksuele) intimidatie, pesten, werkdruk en arbeidsconflicten.

– Vertrouwenspersoon: het bieden van eerste opvang en begeleiding aan medewerkers bij het stoppen van ongewenste omgangsvormen (agressie, intimidatie, seksuele intimidatie, discriminatie, pesten) en integriteitskwesties binnen organisaties. Daarnaast gevraagd en ongevraagd adviseren van de werkgever op het gebied van het PSA beleid, de klachtenregeling en zorgelijke signalen. 

– Coach: individuele en oplossingsgerichte coaching om persoonlijk leiderschap te vergroten door een vertaalslag te maken tussen weten (kennen) wat je anders wil en je anders gaan gedragen (kunnen). Leren omgaan met weerstand, beter je energie managen, bijstellen en continu kleine stappen zetten om grotere doelen te behalen. 

– Trainer: groepsbegeleiding en advisering op thema’s binnen het domein Psycho Sociale Arbeidsbelasting en persoonlijke leiderschap.