Coaching

De definitie van coaching volgens van Coenen: ‘Coaching is een doel- of resultaatgerichte vorm van begeleiden gericht op het zelfstandig functioneren in het werk of gericht op het (verder) leren van het individu.’   

Bij coaching staan eigen regie, verantwoordelijkheid en persoonlijke ontwikkeling centraal. Gecoacht worden betekent dat er een wil is om iets te veranderen. En waar een wil is, is verandertaal aanwezig. En hoe is deze verandertaal nou om te zetten in een zichtbare en gewenste verandering? Verdieping en concretisering van de huidige situatie, de gewenste verandering, belemmerende patronen, hulpbronnen, talenten en drijfveren geven inzicht in jouw manier van omgaan met situaties. Door verschillende coachtechnieken en oefeningen ontstaat er inzicht in op welke manier je ook anders met deze situaties om kan gaan om jouw doel te bereiken.

Training 

“Stresskip op Stok” 

Werkstress is een veel voorkomend verschijnsel. Het komt voor in alle bedrijfstakken en in alle soorten beroepen. Stress kan werk gerelateerd zijn of door privéomstandigheden komen of een combi van beide. Als je bedenkt dat 1 verzuimdag al snel €250,- kost, is niets doen geen optie!

Stress is te voorkomen en de training helpt daarin mee om werkdruk en stress bespreekbaar en hanteer te maken om met passie en plezier te werken. De training is afgestemd op alle sociale aspecten voor een balans tussen werk en privé. Met elkaar onderzoeken we de oorzaken, gevolgen en signalen om stress te (h)erkennen, wat eraan gedaan kan worden en hoe je in balans komt en blijft. Dit doen wij door gerichte vragen te stellen, te reflecteren, fysiek en geestelijk mensen uit te dagen en in beweging te zetten. Denken, voelen, willen en doen staan centraal in onze training, waardoor praktijk en theorie naadloos op elkaar aansluiten. 

“Waar ligt de grens?”

De omgang en communicatie bepalen met name of medewerkers zich veilig voelen op de werkplek. Dit gevoel is zeer bepalend voor de samenwerking, motivatie en productiviteit. Deze training gaat over ongewenste omgangsvormen en misstanden en wat de gevolgen hiervan kunnen zijn. Daarnaast wordt de interne klachtenprocedure doorgenomen en wordt er een toelichting gegeven op de rol en werkzaamheden van de vertrouwenspersoon. Aan de hand van actuele casuïstiek wordt er besproken waar nou de grens ligt en wat je zelf kan doen bij het ervaren en/of signalen van ongewenste omgangsvormen op de werkvloer.

 “Persoonlijk leiderschap”

Jij werkt het best, als je je bewust bent van jouzelf. Van jouw sterke maar ook minder sterke kanten en hoe je daar mee om gaat. Je hebt daarin altijd een keuze, ofwel de regie. Groepsgewijs en op interactieve wijze leer je wat de principes en uitgangspunten zijn van persoonlijk leiderschap om actie en controle te nemen over gewenste veranderingen.
Je hebt je invloed vergroot en je herkent tijdverspillers en energie vretende zaken. Daarnaast ben je in staat om helder en open te communiceren over je belangen en prioriteiten. Je hebt geleerd pro actief en probleemoplossend te denken en handelen om een gezonde stressbalans te creëren. Je hebt een start gemaakt in  hoe je focus en regie kunt houden op een continue en gewenste ontwikkeling.