Psychosociale begeleiding op maat

Kosten en vergoeding

Kosten

De gehanteerde tarieven zijn op basis van een uurtarief exclusief 21% BTW.                           

Een coach traject duurt gemiddeld 6 sessies van anderhalf uur. 

Een bedrijfsmaatschappelijkwerk traject duurt gemiddeld 5 tot 7 consulten exclusief het intakegesprek. 

Gesprekken met de vertrouwenspersoon zullen maximaal 5 keer zijn, afhankelijk van de inzet van een klachtenprocedure.

Een jobcoach traject hangt af van de aanvraag en de afgegeven opdracht van het UWV


Coaching- particulieren

Coach overeenkomst en agenda

20,00

Intakegesprek

89,00

Coach sessie per uur

89,00

Tussenevaluatie

89,00

Eindevaluatie

89,00

 

Coaching- bedrijven en organisaties 

Intakegesprek

I.o.m. de opdrachtgever

Individueel coach traject

I.o.m. de opdrachtgever

Team coaching

I.o.m. de opdrachtgever


Jobcoaching 

Kennismaking en intakegesprek

Gratis

jobcoaching per uur

 89,02

Afronding

Afhankelijk van resultaat traject.


Bedrijfsmaatschappelijk werk

Vrijgesteld van btw.

Intakegesprek

€ 115,00

uurtarief

€ 115,00

 

Vertrouwenspersoon

Intakegesprek

€ 115,00

uurtarief 

€ 115,00

Jaarverslag

 115,00


Reiskosten

Per kilometer

€ 0,27
Vergoeding

Particulieren kunnen op verschillende manieren hun kosten voor een traject (gedeeltelijk) vergoed krijgen.    

ZZP-er   

Als u zzp-er bent of een bedrijf hebt kunt u coaching kosten opvoeren als bedrijfskosten.      


Via je werkgever  

Vakbonden en werkgevers (in o.a. de banken- en zorgsector) zien steeds vaker het belang van persoonlijke ontwikkeling in. In het algemeen zijn kosten van een cursus vele malen hoger dan die van een coachtraject. Bovendien wordt een coachtraject als veel effectiever ervaren. Goed nieuws, want de kans is aanwezig dat in uw CAO een coachbudget is opgenomen. Dit bedrag is dan ieder jaar voor u gereserveerd door uw werkgever en kan na overleg met uw werkgever vrij besteed worden aan coaching of loopbaanbegeleiding. U kunt uw CAO online vinden of bij uw HR manager opvragen. Als u op dit moment niet in staat bent om te werken bestaan er verplichtingen vanuit de Wet Verbetering Poortwachter voor u en uw werkgever. Een loopbaantraject en/of begeleiding na burn-out kunnen dan onderdeel zijn van de re-integratie verplichtingen van uw werkgever.
  

Via PGB  

Mensen met een persoonsgebonden budget kunnen deze kosten via het PGB vergoed krijgen. Bij het vaststellen van het bedrag wordt gekeken naar de soort voorziening, uw beperking, het type zorgverlener en het aantal uren/dagdelen zorg dat nodig is. De gemeente vraagt hiervoor een eigen bijdrage welke geïnd wordt door het CAK. Kijk voor meer informatie en voorwaarden op de site van de belangenvereniging Per Saldo PGB, SVB of bij uw gemeente.     


Via de Arbodienst  

Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om deze kosten te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Bijv. bij burn-out preventie en voorkoming van langdurig ziekteverzuim. Hierbij dient u contact op te nemen met de bedrijfsarts of arbodienst.     


Via de ziektekosten  

Maatschappelijk werk en coaching vallen niet onder de primaire ziektekosten en wordt daardoor niet altijd (geheel) vergoed. Toch zijn er steeds meer verzekeringsmaatschappijen die de resultaten erkennen van effectieve coaching en deze vergoeden in de aanvullende verzekeringspakketten. Mijn advies is om de mogelijkheden van vergoeding van coaching of maatschappelijk werk na te gaan bij de ziektekostenverzekeraar. Een groeiend aantal verzekeringen vergoedt counselling. Het valt dan onder “alternatieve hulpverlening“.     


Via UWV  

Als u een uitkering ontvangt, dan kunt u bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van uw herstel en re-integratie. U kunt met UWV een individuele re-integratieovereenkomst sluiten. Daarmee stelt het UWV een budget aan u beschikbaar, waarmee u een coachingstraject geheel of gedeeltelijk kunt betalen. Kijk voor meer informatie op de site van UWV.     


Via de belasting  

Wanneer u als particulier de kosten voor coaching zelf betaalt, dan kunt u deze kosten inclusief de BTW als scholingskosten aftrekken. Het doel van het traject moet dan gericht zijn op verandering van positie of op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die u nodig heeft voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de belastingdienst. De kosten voor coaching zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten.     


Via een arbeidsongeschiktheidsverzekering  

Mocht u een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben en het coachtraject gebruiken om weer aan de slag te gaan, is de kans zeer groot dat uw volledige coachtraject wordt vergoed. Ook dit kunt u het beste vooraf informeren bij uw verzekering.