Psychosociale begeleiding op maat

Aanbod

Breugelmans Coaching & Maatschappelijk werk begeleidt mensen om zichzelf te ontwikkelen naar een completer mens. Completer, door een balans te creëren op het gebied van (zelf-)bewustzijn, vitaliteit, weerbaarheid en (werk)plezier. Iedereen is uniek en daarom wordt ieder traject op maat aangeboden om te komen tot regie over eigen leven en duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Om de juiste begeleiding te kunnen bieden geeft Breugelmans coaching & maatschappelijk werk advies en begeleiding vanuit verschillende invalshoeken:

- Bedrijfsmaatschappelijk werk: ondersteuning van medewerkers in het optimaal functioneren door het bieden van individuele psychosociale begeleiding, bemiddeling in de communicatie tussen medewerker en werkgever en advisering op het gebied van PSA. Onder PSA vallen alle factoren die bij het werk stress veroorzaken, zoals discriminatie, agressie en geweld, (seksuele) intimidatie, pesten, werkdruk en arbeidsconflicten.

- Vertrouwenspersoon: het bieden van eerste opvang en begeleiding aan medewerkers bij het stoppen van ongewenste omgangsvormen (agressie, intimidatie, seksuele intimidatie, discriminatie, pesten) en integriteitskwesties binnen organisaties. Daarnaast gevraagd en ongevraagd adviseren van de werkgever op het gebied van het PSA beleid, de klachtenregeling en zorgelijke signalen. 

- Coach: individuele en oplossingsgerichte coaching om persoonlijk leiderschap te vergroten door een vertaalslag te maken tussen weten (kennen) wat je anders wil en je anders gaan gedragen (kunnen). Leren omgaan met weerstand, beter je energie managen, bijstellen en continu kleine stappen zetten om grotere doelen te behalen. 

- Trainer: groepsbegeleiding en advisering op thema's binnen het domein Psycho Sociale Arbeidsbelasting en persoonlijke leiderschap.

Huidige opdrachtgevers

  • Balans in welzijn: met andere coaches, trainers en adviseurs een samenwerking met Gemeente Rotterdam op het gebied van PSA/werkdruk. Daarnaast een samenwerking met Het Rotterdams Philharmonisch Orkest in de functie van bedrijfsmaatschappelijk werker. Zie voor meer informatie de website http://www.bal-ans.nl
  • Bureau Volzin: opdrachten m.b.t het uitvoeren van re-integratietrajecten in de functie van specialist werk en gezondheid. Zie voor meer  informatie http://www.bureauvolzin.nl
  • ArboNed: opdrachten binnen de arbodienstverlening. Als bedrijfsmaatschappelijkwerker biedt ik ondersteuning bij verschillende werkgevers binnen de MKB-sector. Zie voor meer informatie de websitie: https://www.arboned.nl
  • Vaccinatiezorg PrikPuntPlus: opdrachten bij een landelijk 24 uurs meld- en advies punt voor prik-, snij-, bijt-, spat-, of brandaccidenten op het werk. Ik bied als bedrijfsmaatschappelijkwerker psychosociale ondersteuning middels telefonische consulten. Zie voor meer informatie https://www.vaccinatiezorg.nl/WP/prikpunt/
  • Stichting LMC Voortgezet Onderwijs (LMC-VO): bedrijfsmaatschappelijk werk binnen interconfessioneel en algemeen bijzonder onderwijs in Rotterdam met 25 vestigingen en ruim 1.000 medewerkers. Alle onderwijsniveaus zijn vertegenwoordigd; van praktijkonderwijs tot en met gymnasium. Zie voor meer informatie  https://www.lmc-vo.nl
  • Gemeente Maassluis: als vertrouwenspersoon bied ik opvang bij ongewenste omgangsvormen en integriteitskwesties volgens het beleid van de organisatie. Zie voor meer informatie https://www.maassluis.nl