Psychosociale begeleiding op maat

Coaching 

De definitie van coaching volgens van Coenen: 'Coaching is een doel- of resultaatgerichte vorm van begeleiden gericht op het zelfstandig functioneren in het werk of gericht op het (verder) leren van het individu.'   

Iedereen stelt zichzelf wel eens de vragen:

Wat wil ik toevoegen? 

Wie wil ik zijn? 

Welke waarden vind ik hierbij belangrijk? 

Wat motiveert mij? 

Waar geloof ik in? 

Hoe kan en wil ik het doen?

Wat wil ik doen? 

Waar, wanneer en met wie wil ik dat doen? 

Deze vragen komen terug in mijn werkwijze waarbij ik de verschillende logische niveaus van denken behandel. Hiermee maak ik per intelligentieniveau concreet wat de huidige probleemsituatie is, wat de gewenste situatie is en wat mogelijke hulpbronnen en weerstanden zijn.

Het leven is ontdekken, bewust worden, ervaren, vormen, bijstellen en weer verder ontdekken. Je beweegt je van de ene naar de andere fase in het leven. Daarbij spelen verschillende sociale rollen mee zoals partner, ouder, broer of zus, teamlid of collega van… zijn.

Gecoacht worden betekent dat er een wil is om te veranderen. En waar een wil is, is verandertaal aanwezig. En hoe is deze verander taal nou om te zetten in een zichtbare en gewenste verandering? Er zal altijd conflict in de emotie aanwezig zijn anders had de verandering al lang plaats gevonden. Verdieping en verheldering van deze ambivalentie is bij coaching een mooi begin om uit de comfort zone te stappen en te leren ervaren hoe het ook anders kan. Door meer zelfbewustzijn te creëren buiten deze comfort zone is het mogelijk om leren om te gaan met reacties uit de omgeving op het nieuwe gedrag. Door te ontdekken wat de intenties zijn, is het mogelijk om in deze nieuwe situatie authentiek te zijn.   

Trainingen 

“Stresskip op Stok” 

Werkstress is een veel voorkomend verschijnsel. Het komt voor in alle bedrijfstakken en in alle soorten beroepen. Stress kan werk gerelateerd zijn of door privéomstandigheden komen of een combi van beide. Als je bedenkt dat 1 verzuimdag al snel €250,- kost, is niets doen geen optie!

Stress is te voorkomen en de training helpt daarin mee om werkdruk en stress bespreekbaar en hanteer te maken om met passie en plezier te werken. De training is afgestemd op alle sociale aspecten voor een balans tussen werk en privé. We onderzoeken de oorzaken, gevolgen en signalen om stress te erkennen en herkennen, wat eraan gedaan kan worden en hoe u in balans komt en blijft. Dit doen wij door gerichte vragen te stellen, te reflecteren, fysiek en geestelijk mensen uit te dagen en in beweging te zetten. Denken, voelen, willen en doen staat centraal in onze training, waardoor praktijk en theorie naadloos op elkaar aansluiten. 

“Samen werken aan werkplezier”

Samen werken aan werkplezier is coaching en training in een. In de eerste fase wordt een leidinggevende gecoacht.  De huidige en de gewenste situatie wordt in kaart gebracht met de daarbij horende hulpbronnen en (verwachte) weerstanden. Zodra de leidinggevende 3 coachbijeekomsten heeft gehad starten de teambijeenkomsten. De leidinggevende gaat het team trainen in het leren ervaren van meer werkplezier. Dit doet de leidinggevende door hen te wijzen op de eigen verantwoordelijkheden en mogelijkheden hierin. Deze verantwoordelijkheden en mogelijkheden worden concreet gemaakt in een actieplan. Het team gaat dit actieplan uitvoeren en samen met de leidingegevende evalueren. Dit actieplan ligt in het verlengde van het jaarplan van de organisatie.

"Persoonlijk leiderschap"

 Groepsgewijs en op interactieve wijze leer je wat de principes en uitgangspunten zijn van persoonlijk leiderschap om actie en controle te nemen over gewenste veranderingen. Je hebt je invloed vergroot en je herkent tijdverspillers en energie vretende zaken. Daarnaast ben je in staat om helder en open te communiceren over je belangen en prioriteiten. Je hebt geleerd probleemoplossend te denken en te handelen om een gezonde stressbalans te creëren. Je hebt een start gemaakt in  hoe je focus kunt houden op continue ontwikkeling.